papatekinti

papatekinti
papatẽkinti (dial.) tr. visus pagaląsti, patekinti: Visa papatẽkino: ir peilius, ir kirvius LzŽ. \ tekinti; aptekinti; atsitekinti; įtekinti; ištekinti; nutekinti; patekinti; papatekinti; pertekinti; pratekinti; pritekinti; sutekinti; užtekinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • aptekinti — 2 aptẽkinti tr. Š. 1. apskritai apdrožti, aplyginti tam tikru prietaisu: Ką į stakles įsprausti ir aptẽkinti NdŽ. Kartais ant tokių stovylų, apatinį ratą sukant koja, nulipdyti indai būdavo ir aptekinami rš. 2. K, KŽ apgaląsti tekėlu. | refl. K …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsitekinti — 2 atsitẽkinti tr. išsigaląsti: Jau aš kirvį gerai pie tekėlą atsitẽkinau Grv. tekinti; aptekinti; atsitekinti; įtekinti; ištekinti; nutekinti; patekinti; papatekinti; pertekinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištekinti — 2 ištẽkinti tr. DŽ1; M 1. L, NdŽ, KŽ tam tikru prietaisu drožiant, lyginant pagaminti, padaryti: An tekarnios rateliui kojukę ar stulpelį ištekinu Lš. ║ L tam tikru prietaisu išdrožti: Kad deimantas labiau blizgėtų, jo paviršiuje ištekina… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutekinti — 2 nutẽkinti tr. 1. L, Rtr, Š, KŽ, Akm, Č, Krs, Rm tam tikru prietaisu nudrožti, nulyginti; tekinant padaryti: Tekorius nutẽkino tricus (stričkas) prie staklių J. Nutẽkink man kotą pjautuvui NdŽ. Jis moka labai gražiai nutẽkinti įvairių žaislų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patekinti — 2 patẽkinti tr. NdŽ 1. Ser kiek padrožti, palyginti tam tikru prietaisu. 2. Ser, KŽ pagaląsti, paaštrinti tekėlu: Eik patẽkin kirvį kalviep LzŽ. Patẽkyk peilį Klp. Tą kaplį reik patẽkyt Dov. Peiliai nėr kam patẽkint Aps. Supykęs kardą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertekinti — 2 pertekinti tr.; Ser iš naujo tekinti drožiant: Velenas turi būti tiksliai pertekintas ir nušlifuotas rš. tekinti; aptekinti; atsitekinti; įtekinti; ištekinti; nutekinti; patekinti; papatekinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratekinti — 2 pratẽkinti tr. 1. KŽ drožiant kiaurai prazulinti. 2. šlituojant padidinti, praplėsti: Pratekinti vidaus angą rš. tekinti; aptekinti; atsitekinti; įtekinti; ištekinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritekinti — 2 pritẽkinti tr. 1. tekinant, drožiant pridaryti, prigaminti: Atitinkamų dalių nebuvo, iš pusgatavės pritẽkinti reikėjo End. 2. I, Rtr, NdŽ, KŽ tekėlu išaštrinti: Peiliui ašmenis pritẽkinti KI77. 3. refl. prk. prisitaikyti, prisiderinti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutekinti — 2 sutẽkinti tr. 1. Ser, NdŽ, KŽ visus išgaląsti. 2. Ser, NdŽ visiškai sugaląsti, sudilinti tekinant: Sutẽkintas kirvis ar skustuvas netura pečių Šts. 3. KŽ nudrožti, nulyginti. ◊ kaĩp sutẽkintas riebus, apvalus, dailus, glotnas: Ale tu, Kazy …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tekinti — 2 tẽkinti ( yti), ina, ino tr. K, Rtr, NdŽ, FrnW, KŽ; L 1. Sut, N drožti, lyginti, gludinti tam tikru prietaisu; daryti, gaminti ką drožiant, lyginant tam tikru prietaisu: Tekinti daiktai SD370. Tẽkinamosios staklės DŽ. Iš geresnių gintaro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”